HET AANBOD

 

“Working in the cloud” betekent voor ons dat er zoveel mogelijk samengewerkt wordt volgens het principe van “dienst en wederdienst”. Hierdoor blijven de “out of the pocket” kosten laag.


MEVIC SOUND is een ideële organisatie en maakt onderdeel uit van De Wisselwerking Almere.


MEVIC SOUND help mee het aspect van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij branche genoten vorm te geven.


MEVIC SOUND zet zich actief in bij het vinden van podia & publiek voor de groepen waarmee wordt samenwerkt.


MEVIC SOUND hanteert cultureel-inhoudelijke criteria bij de keuze met wie er wordt samengewerkt.


MEVIC SOUND wil alleen podiumkunsten ondersteunen als er ook de gelegenheid is om te repeteren, dit om de hoogst mogelijke kwaliteit te behalen.


Het neerzetten van de juiste geluidsmix is het werk van een muzikaal persoon. Wij willen ook muzikale mensen de gelegenheid bieden de techniek te leren beheersen.

MEVIC SOUND wil in die zin geschikte kandidaten opleiden in de geluidstechniek.


Onze installaties worden alleen begeleid beschikbaar gesteld.


De huidige set apparatuur bestaat uit een frontlijn systeem  (PA & monitoren) met de nodige microfoons en hulpmiddelen die het mogelijk maken de eigen sound op te pikken en te versterken. 


De set is geschikt voor zalen tot 600 personen.


TOEKOMSTPLANNEN                                                                              Volg MEVIC SOUND op


MEVIC SOUND bereidt een investering in een lichtinstallatie voor.
ACHTERGROND


Mijn ervaring gaat terug naar de ’70 jaren, Den Haag, Beat Stad nummer één.

Door een HTS stage te lopen bij het roemruchte Haagse GTB studio (GeluidsTechnisch Bureau) mocht

ik behulpzaam zijn bij de opnames van Anita Meyer (The alternative way), Rainbow Train (Bram Vermeulen) en Toets Thielemans. En werd ik vaste geluidsman bij de (veel te vroeg overleden) Rob Franken


Via contacten op het Haags conservatorium kreeg ik de kans om groepen (Chris Hinze combination, Hoketus) als geluidtechnicus te begeleiden.

Een uitstapje maakte ik door het cabaretgezelschap Honoloeloe van Hessel van de Wal en Rob van der Meeberg enkele

jaren als licht- en geluidsinspeciënt te begeleiden.


Gedurende mijn directiewerk in het Voortgezet Onderwijs heb ik podiumkunsten altijd zoveel mogelijk ondersteund. Hiervoor heb ik diverse aula’s van licht- en geluidapparatuur voorzien en allerlei podiumuitingen theater technisch ondersteund.

Ik heb nu tijd en mogelijkheden gecreëerd om het geluidstechnische werk weer op te pakken en wil mij dienstbaar opstellen aan de culturele sector die momenteel veel steun nodig heeft.


Het begeleiden van jonge mensen die zich verder willen ontwikkelen, zit mij als onderwijsmens in het bloed.                                                                                                                                           Victor van Zeeland   
MEVIC SOUND ondersteund


Michael Elia - zangpedagoog die in diverse combinaties optreed

Folk trio - Warmonderhof

Breaking Glass - 10 mans R&B band

Ongeremd - Theatergroep

Nameless – zangkwintet, meerstemmige popsongs

Vocal Motion - song and dance company

No Ego  - Jazz & Easy listening


........... zoek je onderstening, neem dan contact op?

Madernastraat 13, 1323 HE, Almere, T: 036 – 5360747,  M: 06 - 53833688, E: wisselwerking@kpnmail.nl